Condities

©  De Plomp - alle intellectuele uitingen en eigendommen, beeldmerken, foto's en concepten zijn volgens het intellectueel-eigendomsrecht beschermd en geregistreerd.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Sierteelt en Voedingstuinbouwopkweek van Plantum NL, gedeponeerd bij de K.v.K. Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012.


©  De Plomp - all intellectal expressions and properties, logos, photos and concepts are protected according to the intellectual property right and registered.

All offers, agreements and supplies shall be made and concluded under and due observance of the General Conditions of Plantum NL, as filed with the Chamber of Commerce at Rotterdam under nr 27228921, office Gouda dated May 21, 2012. 

© De Plomp - VoHo BV - Algemene voorwaarden