Condities

©  De Plomp - alle intellectuele uitingen en eigendommen, beeldmerken, foto's en concepten zijn volgens het intellectueel-eigendomsrecht beschermd en geregistreerd.

De Plomp producten worden exclusief geproduceerd en verpakt door: 

Pothosplant Nederland BV.

Kamer van Koophandel nummer: 27332508

BTW nr: NL820240369B01  

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden Sierteelt en Voedingstuinbouwopkweek van Plantum NL, gedeponeerd bij de K.v.K. Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012.


©  De Plomp - all intellectal expressions and properties, logos, photos and concepts are protected according to the intellectual property right and registered.

De Plomp products are exclusively produced and packed by:

Pothosplant Nederland BV.

Chamber of Commerce number: 27332508

VAT No: NL820240369B01

All offers, agreements and supplies shall be made and concluded under and due observance of the General Conditions of Plantum NL, as filed with the Chamber of Commerce at Rotterdam under nr 27228921, office Gouda dated May 21, 2012. 

© De Plomp - 2015 - Algemene voorwaarden